Teknisk information

1. Montering

Det är mycket viktigt att underlådan/vattenlådan sätts ner på rätt sätt. Monterar man lådan enligt vår rekommendation kan man vara säker på att denna sköter blommorna hela blomningsperioden, i alla typer av väder.

Se vidare separat bild av vår monteringsinstruktion »

2. Planteringsjord

Vi rekommenderar två alternativa planteringsjordar för MobilPlantlådorna.
Hasselfors U-jord och Weibulls Urnjord. Det finns fler alternativ, men för nya användare är dessa jordar de säkraste under de första 1-2 åren då man skaffar sig erfarenhet av lådorna.
Just Hasselfors U-jord används mycket på gravplatser som Kyrkan sköter.

3. Blomval

Vad gäller val av blommor så har vi gjort en enkel undersökning inom Kyrkan, om vilka sorter som användes mest, och även varför man väljer dessa.
Vanligaste sommarplantor är Isbegonia – vattentåliga och utvecklas mycket bra i blomlådor. Finns i olika färger och man kan variera sig i samma låda eller mellan olika år.
Härefter kommer Margariter, Pelargoner, Tagetes, Lubelia, Silverek, Penseer osv.
MobilPlantlådan är perfekt växtmiljö för sommarblommor.

4. Rengöring av vattenmagasinet

Det varierar mycket mellan olika Församlingars uppfattning om hur ofta vattenmagasinet behöver rengöras. Det som ofta styr frekvensen är var man hämtar sitt vatten för vattning, alltså påfyllning av lådorna. Kommunens vatten är då betydligt renare än om man hämtar detta från en å eller en sjö. Även påverkar det faktum vad man har för omgivning utanför kyrkogården. T ex om det kommer in möss pga skördar och/eller om man har fuktig mark utanför med mycket sniglar o.dyl.
Även spelar givetvis en viss roll vilket kvalitetsmål respektive Församling har tagit beslut om.

Vi har testat olika alternativ av pumpar och tillvägagångssätt för att rengöra vattenmagasinen. Vi har bedömt rengöring behövas i snitt vart 4:e-6:e år beroende på vilket vatten man använder för påfyllning samt också hur/om man extra gödslar planteringsjorden under säsongen.
Att köpa in dyr utrustning som står oanvänd 90% av tiden är dålig ekonomi, anser vi.
Istället rekommenderar vi våra kunder att hyra motor och pump hos CRAMO, som har depåer i hela Sverige. Vi har testat en typ av pump som kallas Diafragmapump. De nyare typerna av dessa pumpar har motor, annars finns så det går att hyra motor och pump var för sig.
Lämpligast är att pumpa upp det smutsiga vattnet i en tunna så inte detta får bli kvar på gräsmattan.
Priset för at hyra en sådan utrustning några dagar är lågt i förhållande till själv köpa utrustning. Sök under adressen www.cramo.se och sök vidare på pumpar och/eller diafragmapumpar.