Monteringsinstruktion

 


Alt.1

Grav med gräskant

Viktigt att dräneringssingeln når upp och täcker de 8st överloppshålen på långsidorna innan jorden läggs på.

 

 

 

Alt. 2

Grav med stenkant

För dessa alternativ av gravar är det mycket effektivt att låta dräneringssingeln komma upp i dagen, likt bilden.
Det är totalt sett bra att inte blommorna växer utanför graven och kan skadas när gräset klippes.
Man får också plats för vas med snittblommor i singeln.

 

Dräneringssingel

Man bör ha minimum 10 cm dräneringssingel under lådan, likt bilden. Singelstorlek, 5-8 mm.
På sidorna, runt vattenmagasinet, min 2 cm. Dräneringssingeln måste gå upp och täcka överloppshålen på långsidorna!

 

 

 

Lyfthandtag

Praktiska lyfthandtag i planteringslådan Påfyllningshål, finns lock och mätrör Sugremsa Vattenmagasin, för volym se separat lista
Dränering, min 10cm