Fritidshus


Blomlådor för ställen dit man inte kommer så ofta eller för planteringar som man behöver hjälp att sköta.

MobilPlant blomlådor med vattenmagasin garanterar Er vackra blommor, hela vår-sommar och höstperioden.
Ni kan lämna blomrabatterna utan tillsyn 2-4 veckor, alltså även utan vattenpåfyllning.

MobilPlantlådorna kan:

  • grävas ner på olika ställen i trädgården, ex. gräsmatta, plattsättning osv.
  • målas och användas som blomurnor
  • användas som insatser i ex. blomlådor av trä.